8. mednarodna konferenca s področja izobraževanja v zdravstveni negi (NETNEP 2022).

V Barceloni je od 19. do 22. 10. 2022 potekala 8. mednarodna konference s področja izobraževanja v zdravstveni negi NET/NEP. Cilj konference je bil izmenjava izkušenj, znanj in primerov dobrih praks s področja zdravstvene nega in babištva. Dodatne informacije o mednarodni konferenci, ki jo organizira ELSEVIER, so dosegljive na povezavi.

Na mednarodni konferenci sta aktivno sodelovali tudi dr. Tamara Štemberger Kolnik in Andreja Ljubič iz Ministrstva za zdravje. Predstavili sta rezultate raziskave Analiza aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti, ki se je izvajala v okviru projekta »Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji«. Ključni namen raziskave je bil pregledati spletne strani vlade in vladnih institucij ter zdravstvenih organizacij v Sloveniji. V raziskavi so ugotavljali, koliko je tematika zdravstvene pismenosti, krepitve zdravja, zdravja in 10 izbranih najpogostejših kroničnih bolezni/stanj sploh prisotna na spletnih straneh in koliko so objavljene informacije z vidika uporabnika dostopne, pregledne, uporabne in razumljive ter ali kot take omogočajo dvig zdravstvene pismenosti populacije.