ZaPiS dobil nagrado za najbolje ocenjen prispevek v svoji kategoriji.

Na peti evropski konferenci socialnega marketinga prispevek projekta ZaPiS dobil nagrado za najbolje ocenjen prispevek v svoji kategoriji.

European Social Marketing Association (Evropska zveza za socialni marketing) je med 22. in 24. junijem 2022 v Solunu organizirala peto mednarodno konferenco socialnega marketinga, ki je z znanstvenimi, strokovnimi in aktualnimi temami z naslovom »People, planet, systems and solutions: addressing wicked
problems in a rapidly changing world« privabila številne udeležence iz celega sveta. Sodelavka projekta ZaPiS in avtorica mag. Silva Nemeš je predstavila prispevek z naslovom »Health literacy, health equity and wellbeing in a digitalized world«, in s soavtorjema, prav tako sodelavcema projekta ZaPiS, dr. Jernejem Berzelakom in Sanjo Vrbovšek (vsi zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje) prejela nagrado za najbolje ocenjen prispevek v svoji kategoriji.

Na konferenci se je s 63 prispevki predstavljalo več kot 95 predstavnikov iz 26 držav. Nagrajeni prispevek projekta ZaPiS je ocenjevalno komisijo v močni konkurenci prepričal s tematiko, ki obravnava odgovore na kompleksna družbena vprašanja o tem, kako lahko s prijemi socialnega marketinga in uporabo različnih digitalnih rešitev zvišujemo zdravstveno pismenost določenih ranljivih ciljnih skupin ter s tem prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju in izboljševanju njihovega življenjskega sloga.

Socialni marketing kot znanstvena disciplina poskuša naslavljati t. i. »wicked problems« na področjih javnega zdravja, okoljske politike, varnosti in skupnosti. S svojimi prijemi zelo uspešno pomaga pri uveljavljanju sprememb vedenj, ki pripomorejo k dobrobiti družbe kot tudi lokalnih skupnosti in posameznika.