Namen in cilji

Namen projekta je dvig zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije, s poudarkom na povezovanju vseh ključnih struktur, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju populacije. S predvidenimi aktivnostmi bomo lahko ustrezno naslavljali spremenjene zdravstvene potrebe ljudi in bolje izkoristili nove možnosti komuniciranja.

Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje ter podpirajo kakovost življenja.

Cilji projekta:

 • Analizirati zdravstveno pismenost odraslih prebivalcev Slovenije, in sicer z izvedbo naslednjih raziskav:
  • Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije,
  • Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti na področju duševnega zdravja,
  • Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti študentov v povezavi s covid-19.
 • Pregledati in analizirati obstoječe aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji za 10 izbranih kroničnih bolezni/stanj.
 • Razviti aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu, za 10 izbranih kroničnih bolezni/stanj.
 • Implementirati, pilotno testirati in evalvirati razvite aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu v izbranem pilotnem okolju.
 • Pripraviti Nacionalno strategijo za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.
 • Vzpostaviti koordinativno telo pri Ministrstvu za zdravje za spremljanje aktivnosti na področju razvoja, implementacije, spremljanja ter evalvacije aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji.
Back to Top