Projektne aktivnosti

S projektom želimo zagotoviti usklajene aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah, saj te najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih večinoma najmanj poslužujejo.

Za proučevanje smo izbrali 10 najbolj pogostih kroničnih bolezni/stanj, katere so: možganska kap, rak dojke, rak prostate, sladkorna bolezen tipa II, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), bolečina v križu, paradontoza, depresija, ishemična bolezen srca, srčno popuščanje.

V okviru projekta ZaPiS se je Republika Slovenija vključila v mednarodno mrežo M-POHL (WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy), ki jo je za povezovanje na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija. Pod okriljem mreže M-POHL je bila izvedena nacionalna raziskava o zdravstveni pismenosti v Sloveniji, ki je prva tovrstna raziskava, izvedena na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije.

Na podlagi rezultatov raziskave in pregleda obstoječih aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v zdravstvenem sistemu, vladnem sektorju in nevladnih organizacij, bomo oblikovali in preizkusili orodja za dvig zdravstvene pismenosti. Slednja bodo v pomoč pacientu pri navigaciji po zdravstvenem sistemu ter podlaga za oblikovanje nacionalne strategije za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.

V projektne aktivnosti so vključene različne zdravstvene institucije, nevladne organizacije, strokovnjaki z različnih področij in predstavniki lokalnih skupnosti in vsi, ki lahko na svojem področju dela prispevajo k dvigu zdravstvene pismenosti prebivalcev in skupnosti.

Učinki projekta se bodo tako kazali v višji zdravstveni pismenosti prebivalstva, lažji navigaciji pacientov po zdravstvenem sistemu in racionalnejši uporabi resursov, prispevali pa bodo tudi k nadaljnjemu odpravljanju neenakosti v zdravju.

Back to Top