Rak prostate

Rak prostate je v več kot polovici (v 105 od 185) držav sveta, zlasti v Ameriki, Severni in Zahodi Evropi, Avstraliji/Novi Zelandiji in večjem delu podsaharske Afrike najpogosteje diagnosticiran in peti vodilni vzrok smrti raka pri moških. Število smrti zaradi raka prostate se zmanjšuje v mnogih državah, kar je povezano z učinkovitostjo presejalnih pregledov, ki omogočajo hitro diagnostiko in zdravljenje.

Bolezen je sprva omejena samo na tkiva prostate. Z rastjo tumor začne pritiskati na sečnico in povzročati težave pri odvajanju urina. Rakasto tkivo lahko prerašča tudi sosednje organe. Posledica je moten odtok urina iz ledvic v sečni mehur in slabšanje delovanja ledvic. Ob napredovani bolezni, bolniki lahko opazijo krvav urin, lahko pa je rak prostate tudi vzrok za prisotnost krvi v semenski tekočini.

Za bolezen, ki je tako pogosta kot rak prostate, je znano razmeroma malo dejavnikov tveganja. Najpogosteje se kot dejavnik tveganja predstavlja starost, saj je rak prostate redko obolenje moških mlajših od petdeset let. V Evropi je le 25 % teh rakov odkritih pred 65. letom.
Izrazita je tudi rasna variacija. Afriški črnci v Ameriki imajo 58 % večjo pojavnost bolezni in 144 % večjo umrljivost v primerjavi z belci evropskega porekla, najredkeje pa se to obolenje pojavlja pri prebivalcih Azije.

Približno 9 % bolnikov z rakom prostate ima dedno obliko raka in v primerjavi s splošno populacijo zbolijo 6 – 7 let prej. Relativno tveganje za nastanek raka prostate je lahko tudi družinska anamneza. Številni dejavniki okolja, ki bi lahko imeli pomembno vlogo pri nastanku bolezni so še del proučevanj.

Zaenkrat učinkoviti zaščitni dejavniki niso poznani. Spremembe življenjskega sloga, kot so opustitev kajenja, telesna aktivnost in uravnavanje telesne teže, ponujajo možnosti za zmanjšanje tveganja za nastanek raka prostate.

Viri

 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin . 2018 Nov;68(6):394-424.
 • Castro E, Goh C, Olmos D, Saunders E, Leongamornlert D, Tymrakiewicz M,et al. Germline BRCA mutations are associated with higher risk of nodal involvement, distant metastasis, and poor survival outcomes in prostate cancer. J Clin Oncol. 2013 May;31(14):1748-57.
 • Cuzick J, Thorat MA, Andriole G, Brawley OW, Brown PH, Culig Z, et al. Prevention and early detection of prostate cancer. Lancet Oncol. 2014 Oct;15(11):e484-92.
 • Čarman J, Bratuš D, Škrbinc B, Smrkolj T, Kragelj B, Hawlina S, et al. Raki urogenitalnega trakta. In: Strojan P, Hočevar M, ur. Onkologija: učbenik za študente medicine. 1. izdaja. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, april 2018:664-5.
 • Datta K, Muders M, Zhang H, Tindall DJ. Mechanism of lymph node metastasis in prostate cancer. Future Oncol. 2010 May;6(5):823-36.
 • Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010 Dec;127(12):2893-917.
 • Goh CL, Eeles RA. Germline genetic variants associated with prostate cancer and potential relevance to clinical practice. Recent Results Cancer Res. 2014;202:9-26.
 • Hawlina S, Čarman J, Kragelj B, Šeruga B. Rak prostate. In: Strojan P, Hočevar M, ur. Onkologija: učbenik za študente medicine. 1. izdaja. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, april 2018:666-71.
 • Merrill RM, Sloan A. Risk-adjusted incidence rates for prostate cancer in the United States. Prostate. 2012 Feb;72(2):181-5.
 • Schüz J, Espina C, Villain P, Herrero R, Leon ME, Minozzi S, et al. European Code against Cancer 4th Edition: 12 ways to reduce your cancer risk. Cancer Epidemiol. 2015 Dec; 39 Suppl 1:S1-10.
 • Šeruga B. Rak prostate. Vodnik za bolnike na poti okrevanja. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. 2014;10-7.
 • Wang G, Zhao D, Spring DJ, DePinho RA. Genetics and biology of prostate cancer. Genes Dev. 2018 Sep;32(17-18):1105-40.
 • World Health Organization. International agency for research on cancer: Prostate. Globocan 2018 [internet]. 2019 [citirano 14.8.2020]. Dostopno na: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers.
 • Zadnik V, Žagar T. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana [internet]. 2020 [citirano 20.8.2020]. Dostopno na: http://www.slora.si/osnovni-podatki-o-posameznem-raku2.
Back to Top