Vizitka

Projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS) izvajata Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

Projekt ZaPiS sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje projekta: 13. 11. 2019 – 31. 12. 2022.

Back to Top